بورسیه تحصیلی بنیاد پریا

Parya Scholarship Fund (PSF)

 
Allocations for academic year 2018-19 are finished and scholarships are paid.
Around July of 2019, we will announce new round of applications for 2019-20.

Information for Students

The Parya Foundation Scholarship Program (PTSP) will be accepting applications for the first round of this newly established scholarship for Iranian students for the academic year 2018-2019. The program is designed to grant scholarships to suitable candidates. We hope, as the program gains the support of the community donors and sponsors, we would be able to grant larger number of scholarships.

اطلاعات برای دانشجویان

سال تحصیلی 2019-2018 اولین سالی است که بنیاد پریا برنامه بورسیه تحصیلی را برای  دانشجویان ایرانی ارائه میکند. این برنامه برای انتقال هریک از بورس های اهدائی به شایسته ترین متقاضی بورس تدوین شده. ما امیدوارهستیم که به مرور زمان، با محبوب شدن این برنامه، تعداد بورسیه های اهدائی زیاد شده و در نتیجه ما بتوانیم تعداد بیشتری از دانشجویان را حمایت نمائیم.

—————————————————————————————————

How to Apply

Please read the complete description of each scholarship and the relevant eligibility conditions, in particular the required field of study, prior to application.

Applicants must provide a completed application form, a copy of their academic transcript, a personal statement (maximum one page, single spaced), two letters of reference, and a personal declaration of applicant’s financial situation. First time college or university students must also provide a copy of their admission letter.

The information in the personal declaration must match the information in the notice of assessment issued by CRA. For students who have been declared as a dependant of a parent, the relevant information would be the information in the notice of assessment of the parent of the student.

Full Time and Part Time  Studies

Applicants must be enrolled in a full-time program of study at a Canadian accredited institution. In most cases, “full time status” describes enrolment in at least 5 half-credit courses per term, or 10 half-credit courses per academic year (total of 5 full credits).

Observing Application Deadline

All applications and supporting documents must be submitted to Parya Foundation by the specified deadline. Application deadline for the existing students is July 1st and the application deadline for high school students is August 15th.

Academic Transcript

Applicants are responsible for obtaining and submitting copies of their academic transcripts. Please note that uncertified copies of transcripts will be accepted for the first round of selections. Short-listed candidates will be asked to provide certified transcripts.

All applications must be submitted online to:

Parya Scholarship Application Office

Telephone and Fax Enquiries:

Tel. (905) 764-0202 ext. 108
Fax. (905) 764-3775

روش ارائه درخواستنامه

لطفأ شرح کامل بورسیه های ذکر  شده را قبل از ارسال درخواستنامه مطالعه بفرمائید. به خصوص به شرایط لازم از جمله رشته تحصیلی مورد نظرهر بورسیه توجه فرمائید.

درخواستنامه شما باید شامل اقلام زیر باشد:
فرم کامل شده درخواست بورسیه، یک کپی از ریز نمرات، یک
 بیانیه شخصی (حد اکثر یک صفحه)، دو عدد توصیه  نامه، و یک اعلامیه وضع مالی. متقاضیانی که برای اولین بار به کالج یا دانشگاه میروند باید کپی نامه پذیرش خود را ضمیمه نمایند. اطلاعات درج شده در اعلامیه وضع مالی باید همخوان با اطلاعات درج شده درخلاصه صورت حساب مالیاتی تهیه شده از طرف اداره مالیات کانادا باشد. دانشجویانی که تحت سرپرستی مالی یکی از والدین خود میباشند اطلاعات مالی سرپرست خود را گذارش خوهند کرد.

تحصیل تمام وقت و نیم وقت

یکی از شرایط دریافت بورسیه اشتغال به تحصیل بطور تمام وقت میباشد. در بسیاری از کالج ها و دانشگاه ها تعبیر تمام وقت گرفتن حداقل 5 درس در هر ترم یا 10 درس در طول سال تحصیلی میباشد.

مهلت ارائه درخواستنامه

درخواستنامه کامل شما باید قبل ازپایان مهلت قید شده به بنیاد پریا رسیده باشد. مهلت ارئه درخواستنامه برای دانشجویان کالج و دانشگاه روز اول  ماه ژوئیه میباشد. مهلت ارئه درخواستنامه برای دانشجویان دبیرستانی روز پانزدهم  ماه اوت میباشد.

ریز نمرات

در بسیاری از دانشگاه ها دانشجویان قادرند کپی های گواهی
نشده ریز نمراتشان را بصورت مجانی دریافت کنند. برای
دریافت کپی گواهی شده ریز نمرات معمولا باید مبلغی جزئی
پرداخت کرد. در آغاز کار شما میتوانید یک نسخه گواهی
نشده نمراتتان را بفرستید ولی اگر در لیست کوتاه قرار گرفتید
باید یک نسخه گواهی شده نمراتتان  را ارسال نمائید در غیر
اینصورت درخواست نامه شما باطل خواهد شد.

کلیه درخواستنامه ها باید از طریق «آن لاین» به آدرس زیر
ارسال  شود:

Parya Scholarship Application Office

تقاضای اطلاعات با تلفن و فکس:

Tel. (905) 764-0202 ext. 108
Fax. (905) 764-3775

—————————————————————————————————

Scholarships for Academic Year 2018-2019

Fatemeh Mazda-Ganjavi Scholarship

Donor: Ganjavi family

Amount of scholarship: $1000

Number of scholarships: one per year

Field of study: all fields of study

Other criteria: Applicant must have completed at least one year of full time study at an Ontario university.

Arshia Tabrizi Memorial Scholarship

Donor: Mr. A Tabrizi

Amount of scholarship: $2000

Number of scholarships: two per year

Field of study: Engineering

Arshia Tabrizi Memorial Scholarship

Donor: Mr. A Tabrizi

Amount of scholarship: $1500

Number of scholarships: two per year

Field of study: Law and Justice

Arshia Tabrizi Memorial Scholarship

Donor: Mr. A Tabrizi

Amount of scholarship: $1500

Number of scholarships: two per year

Field of study: Arts and Social Sciences

Arshia Tabrizi Memorial Scholarship

Donor: Mowfaghian Foundation

Amount of scholarship: $1500

Number of scholarships: five per year

Field of study: Medical Sciences

Arshia Tabrizi Memorial Scholarship

Donor: Mowfaghian Foundation

Amount of scholarship: $1500

Number of scholarships: five per year

Field of study: Engineering

Darvish Scholarship

Donor: Mr. darvish

Amount of scholarship: $1500

Number of scholarships: five per year

Field of study: Law and Justice

Darvish Scholarship

Donor: Mr. Darvish

Amount of scholarship: $1500

Number of scholarships: five per year

Field of study: Engineering

بورسیه های سال تحصیلی 2018 – 2019

بورسیه فاطمه مزدا- گنجوی

 اهدا کننده: خانواده گنجوی
مقدار بورسیه: 1000 دلار

تعداد بورسیه: یک بورسیه در سال

رشته تحصیلی: کلیه رشته ها

شرایط دیگر: این بورسیه برای دانشجویانی است که یک سال تحصیلی را در یکی از دانشگاه های ایالت آنتاریو به پایان رسانده باشند.

بورسیه یادبود آرشیا تبریزی

اهدا کننده: آقای احمد تبریزی
مقدار بورسیه: 2000 دلار

تعداد بورسیه: دو بورسیه در سال

رشته تحصیلی: مهندسی

بورسیه یادبود آرشیا تبریزی

اهدا کننده: آقای احمد تبریزی

مقدار بورسیه: 1500 دلار

تعداد بورسیه: دو بورسیه در سال

رشته تحصیلی: قضائی

بورسیه یادبود آرشیا تبریزی

اهدا کننده: آقای احمد تبریزی

مقدار بورسیه: 1500 دلار

تعداد بورسیه: دو بورسیه در سال

رشته تحصیلی: هنر و علوم اجتماعی

بورسیه یادبود آرشیا تبریزی

اهدا کننده: بنیاد موفقیان

مقدار بورسیه: 1500 دلار

تعداد بورسیه: پنج بورسیه در سال

رشته تحصیلی: علوم پزشکی

بورسیه یادبود آرشیا تبریزی

اهدا کننده: بنیاد موفقیان

مقدار بورسیه: 1500 دلار

تعداد بورسیه: پنج بورسیه در سال

رشته تحصیلی: مهندسی

بورسیه درویش

اهدا کننده: آقای درویش

مقدار بورسیه: 1500 دلار

تعداد بورسیه: پنج بورسیه در سال

رشته تحصیلی: قضائی

بورسیه درویش

اهدا کننده: آقای درویش

مقدار بورسیه: 1500 دلار

تعداد بورسیه: پنج بورسیه در سال

رشته تحصیلی: مهندسی

—————————————————————————————————

© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved