slider10

 

طی دهه‌های گذشته بسیاری از ایرانیان به کشور کانادا و بویژه منطقه‌ی تورنتوی بزرگ (گریتر تورنتو اریایا جی‌تی‌ای) مهاجرت کرده‌اند اما پیش از این هرگز نیازی برای اختصاص مکانی برای این جامعه‌ی منحصر به فرد مطرح نشد. طی سال‌های اخیر جامعه‌ی ایرانی- کانادایی برای دستیابی به محیطی ایمن و آرام که پذیرای جمعیت پراکندهایرانیان باشد، سخت کوشیدند تا جامعه‌ای جدید و متحد را تشکیل دهند.

پیدایش بنیاد پریا برای پاسخ به نیازبسیاری از ایرانی- کانادایی‌هایی بود که والدین مسن خود را به ‌علت نبود خدمات و فعالیتها به زبان فارسی، هر روز بیش از پیش تنها و منزوی می‌دیدند. در سال۲۰۰۱، بنیانگذار بنیاد پریا آقای احمد رضا تبریزی، همراه با دیگر موسسان این نهاد، خانم زرین محی‌الدین و دکتر فهيمه مرتضوی تصمیم گرفتند تا با همکاری هم تسهیلاتی برای ارایه‌ی خدمات فرهنگی به زبان فارسی برای جامعه ایرانی- کانادایی به‌خصوص سالمندان فراهم آورند. آنها از بسیاری از سازمان‌های فرهنگی بازدید کردند تا بر انواع برنامه‌ها و خدماتی که در تورنتوی بزرگ ارایه میگردد اشراف یافته و اهداف دراز‌مدت خود را توسعه بخشند. آرمان آنها از طرف جامعه‌ی ایرانی مورد توجه و تقدیر بسیار قرار گرفت و به سرعت حامیان بسیاری در تورنتوی بزرگ یافت.

در سال ۲۰۰۲پس از مشاوره‌ و جلسات مستمر با اعضای جامعه‌ی ایرانی-‌کانادایی، گروه‌های قومی- فرهنگی مشابه و دولت فدرال، پریا به عنوان نهادی غیرانتفاعی ثبت گردید. مدت کوتاهی پس از آن، هیئت مدیره انتخاب شد و پریا کارش را به طور جدی آغاز نمود. از آن زمان، با حمایت‌های مالی و کمک‌های داوطلبانه‌ی مردمی، ارایه‌ی خدمات فرهنگی مناسب و با کیفیت به ایرانی‌-کانادایی‌های ساکن در جی‌تی‌ای (تورنتوی بزرگ) امکانپذیر گردید.

امروز، بنیاد پریا مرکزی پویا و فعال است که با فراهم کردن فضایی بزرگ و چند منظوره، در حال ارایه‌ی بسیاری از برنامه‌ها و خدمات در مقیاس وسیع برای مردم می‌باشد. کارکنان و داوطلبان مشتاق ما در تلاشند تا آرمان‌های بنیانگذارانش را همگام با نیازهای جامعه ایرانی-‌کانادایی و کل جامعه تحقق بخشند. در پریا، تعهد ما توانمند‌سازی جامعه‌ی ایرانی‌-کانادایی با کمک یکدیگر است. ما تلاش می‌کنیم تمام ایرانیان ساکن در جی‌تی‌ای احساس کنند محلی دارند که ضمن دسترسی به خدمات ممتاز، با همسالان خود نیز تعامل داشته تا در نهایت تبدیل به شهروندانی بهتر و فعال‌تر در خانه‌ی جدید خود شوند.

 

 
 
© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved