فراهم آوردن محیطی امن و صمیمی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی- کانادایی با تمرکز ویژه بر فراهم آوردن برنامه‌ها و خدمات به تازه واردین، جوانان و افراد مسن. هدف ما این است که توانایی جامعه فارسی زبانان را از طریق آموزش، اختلاط فرهنگی، توسعه جامعه و خدمات به تازه واردین افزایش دهیم

 

© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved