خدمات آموزشی ما برای گروه‌های مختلف با نیازهای متفاوت (مثل تازه‌واردین، سالمندان، جوانان و زنان) ارایه می‌شود. برنامه‌هایی که ما انجام می‌دهیم ضمن یادگیری، سبب بهبود و تغییر کیفیت زندگی شما نیز می‌گردد .

پریا همچنین دارای کتابخانه‌ای با کتب فارسی و قابل استفاده برای تمام اعضای کامیونیتی می‌باشد. برخی از برنامه‌های آموزشی ما شامل موارد زیر است:

 • کمک در انجام تکالیف مدرسه
 • تدریس ریاضی و زبان انگلیسی
 • کلاس‌های طراحی و نقاشی
 • کلاس‌های موسیقی
 • کلاس‌های کامپیوتر
 • کلاس‌های هنر و صنایع دستی
 • کلاس‌های آصل (انگلیسی به عنوان زبان دوم)
 • اطلاع‌رسانی در رابطه با خدمات کاریابی
 • جلسات آموزشی توسط هیات مدیره‌ی مدارس منطقه‌ی یورک
 • سمینارهای مدیریت کارآمد
 • آموزش مهارت‌های کاریابی
 • تاکید بر مهارت‌های مدیریتی زنان
 • کارگاه‌های آموزشی حرفه‌ای توسط سکیللس فور چنگ
 • چگونه فرم‌های مالیات بر درآمد را پر کنیم
 • کارگاه‌های آموزشی در ارتباط با کانادا و خدمات اسکانی
© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved