همکاران بخش مسکن ما از اداره‌های همکار ما مانند مرکز کمک رسانی مسکن انتاریو می آیند. انها در تمامی مسایل و مشکلات مربوط به مسکن متخصص هستند. انها با جوانان وخانواده‌های تازه واردان، سالمندان و همینطور بی‌خانمان‌ها و یا کسانی که در معرض خطر از دست دادن مسکن خود و با هر وضعیت مهاجرتی که هستند کار میکنند.آنها می توانند به شما برای ثبت نام خانه‌های دولتی، باز پرداخت برای هزینه‌های آب و برق ،کمک به دسترسی به خدمات بانکی ،گرفتن لوازم منزل برای خانه جدید خود، یافتن خانه و همینطور ثبت نام بعنوان مالک و یافتن مستاجر به شما کمک کنند

.لطفا برای تعیین وقت ملاقات با داخلی ۱۰۸تماس بگیرید
 
 
© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved