بورسیه تحصیلی بنیاد پریا

Parya Scholarship Fund (PSF)

 

The Parya Foundation Scholarship Program was established in spring 2018. The purpose of this initiative is to provide financial support for Iranian students who are: studying at a Canadian post-secondary institution; have demonstrated academic success; and are in need of financial assistance.

Parya's social programs would not be possible without the generous support of our sponsors. We invite members of our community, who are able to offer financial support for this program, to contact the Parya Foundation to find how they can be a part of this important initiative.

For more information about the Parya Foundation Scholarship Program, please click the "Donor Information" tab at the top of this page.

For more information on eligibility and application details for our current scholarships please click the "Application Information" tab at the top of this page.

بنیاد پریا برنامه بورسیه تحصیلی اش را در بهار سال 2018 آغاز کرد. هدف ای برنامه کمک مالی به دانشجویان ایرانی است که در موسسات عالیه کانادا مشغول به تحصیل هستند، سوابق تحصیلی درخشانی داشته اند، و احتیاج به کمک مالی دارند.

بنیاد پریا، که در حال حاضر برنامه های متعددی برای جامعه ایرانیان ارائه میکند، بدون همکاری و مساعدت جامعه ایرانی قادر به ارائه چنین برنامه ای نمیباشد. ما از افراد خیر که قادر به کمک کردن به این برنامه میباشند دعوت میکنیم که با بنیاد پریا تماس گرفته و مطلع شوند که چگونه میتوانند در این برنامه ذیقیمت شرکت کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلید "اطلاعات برای اهدا کنندگان" در بالای این صفحه را کلیک نمائید.

دانشجویان ایرانی که مایل به ارائه تقاضا برای بورسیه های موجود میباشند میتوانند این اطلاعات را با کلیک کردن کلید "اطلاعات برای مقتاضیان" در بالای این صفحه بدست بیاورند. 


  

© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved